Αυτόματης Άνθισης

428 Products

 • white widow automatic
  9.0065.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  White Widow x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 190-240 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 40-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 50-110 cm
  THC: 14%
  CBD: Μέτριο
  40% Indica / 40% Sativa / 20% Ruderalis

 • Green Gelato Automatic
  10.0075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Green Gelato x Cookies Auto
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 375-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-175 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 70-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-120 cm
  THC: 24%
  CBD: Χαμηλό
  40% Indica / 55% Sativa / 5% Ruderalis

 • White Widow Auto
  9.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  White Widow Autoflowering
  Χρόνος άνθησης 9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-170 gr/φυτό
  Ύψος: 70-110 cm
  THC: Μέχρι και 20%
  CBD: < 1%
  30% Sativa / 70% Indica

 • Gelato Auto
  13.0099.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gelato Auto
  Χρόνος άνθησης 9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-200 gr/φυτό
  Ύψος: 70-100 cm
  THC: Μέχρι και 26%
  CBD: < 1%
  55% Sativa / 45% Indica

 • royal gorilla automatic
  10.0075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Royal Gorilla x Royal Cookies x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 5-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 325-400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 120-170 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 60-140 cm
  THC: 20%
  CBD: Χαμηλό
  50% Indica / 30% Sativa / 20% Ruderalis

 • Girl Scout Cookies Auto fastbuds
  13.0099.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Girl Scout Cookies Auto
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-250 gr/φυτό
  Ύψος: 60-100 cm
  THC: Μέχρι και 20%
  CBD: < 1%
  40% Sativa / 60% Indica

 • blackberry2 fastbuds
  11.0080.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blackberry Auto
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-250 gr/φυτό
  Ύψος: 70-120 cm
  THC: Μέχρι και 23%
  CBD: < 1%
  25% Sativa / 75% Indica

 • Lemon AK fastbuds
  11.0080.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Lemon AK Auto
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500-650 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-250 gr/φυτό
  Ύψος: 70-130 cm
  THC: Μέχρι και 24%
  CBD: < 1%
  75% Sativa / 25% Indica

 • auto ultimate dutch passion
  15.9559.95

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AutoMazar x Auto strains
  Χρόνος άνθησης 10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: Υψηλή
  Ύψος: 80-100 cm
  THC: 20%
  50% Sativa / 50% Indica

 • Glue Gelato Auto
  9.0075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gorilla Glue x Gelato x Autoflowering
  Χρόνος άνθησης 64-70 ημέρες από την βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 600 γρ/m²
  Ύψος: 90-120 εκ
  THC: Υψηλό
  CBD: Χαμηλό
  60% Indica / 40% Sativa

 • Wedding Cake Auto
  13.0099.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Wedding Cake x BF Super Auto #1
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από την βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: μέχρι και 500 γρ/m²
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 750 gr/φυτό
  Ύψος: 90-110 εκ
  THC: 25%
  CBD: 2.4%
  65% Indica / 35% Sativa

 • Purple Lemonade
  13.0099.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Purple Lemonade
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-250 gr/φυτό
  Ύψος: 70-120 cm
  THC: Μέχρι και 22%
  CBD: < 1%
  30% Sativa / 70% Indica