Αυτόματης Άνθισης

428 Products

 • Auto Blow Dream
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blow Dream x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-130 gr/φυτό
  THC: Πολύ υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Biggest Bud
  15.0035.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Biggest Bud x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-180 gr/φυτό
  Ύψος: 70-180cm
  THC: Πολύ υψηλό
  CBD: Χαμηλό
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Big Angel
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Big Angel x Jack Herer Auto
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-300 gr/φυτό
  Ύψος: 90-170cm
  THC: 20%
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Amnesium
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesium x Sativa x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-170 gr/φυτό
  Ύψος: 50-150cm
  THC: 17%
  CBD: Μέτριο
  Κυρίως Sativa

 • Auto Bubblegumseeds
  20.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AUTO Bubblegum
  Χρόνος άνθησης 10-11 εβδομάδες από τη σπορά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 350-450 gr/m2
  Ύψος: 100-125 cm
  THC: Μέτριο (10-15%)
  CBD: Χαμηλό
  Indica Dominant

 • Vision Caramello Auto
  22.5055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Caramel Monster x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8.5 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά (Εσωτερική/Εξωτερική): 250 έως 450 gr/m2
  THC: 18%
  80% Indica / 20% Sativa

 • Siberian Haze Auto
  21.0060.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Siberian Haze x Russian Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 250-350 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-80 γρ/φυτό
  Ύψος: 80-100cm
  THC: 18%
  CBD: 3%
  50% Sativa / 40% Indica / 10% Ruderalis

 • Northern Russian Auto
  24.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Lights х White Russian x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 220-500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 30-90 γρ/φυτό
  Ύψος: 60-80cm
  THC: 19%
  20% Sativa / 70% Indica / 10% Ruderalis

 • Amur Giant Auto
  24.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amur Ruderalis x Jack Herer x Power Plant
  Χρόνος άνθησης 68-75 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-300 γρ/φυτό
  Ύψος: 100-150cm
  THC: 19%
  60% Sativa / 30% Indica / 10% Ruderalis

 • K.C. 51 Auto
  24.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  KC 33 x Bahia Black Head
  Χρόνος άνθησης 10-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 85 gr
  Ύψος: 80 cm
  Indica / Sativa

 • K.C. 48 Auto
  24.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Light Special x KC 45
  Χρόνος άνθησης 10-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 80 gr
  Ύψος: 70 cm
  Indica / Sativa

 • Haze Auto Out of Stock
  26.0036.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Haze x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες από την σπορά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Ύψος: 90-100 cm
  70% Sativa / 30% Indica