Αυτόματης Άνθισης

428 Products

 • Fresh Candy Autoflowering 800x800
  6.0025.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Sweet Tooth x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 50-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: +400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: +40 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: μέχρι και 120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 70 cm
  THC: 13%
  CBD: 1%
  25% Sativa / 75% Indica

 • Super Hash Autoflowering 800x800
  6.0025.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Super Hash x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 50-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: +400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: +50 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: μέχρι και 140 cm
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 70 cm
  THC: 15%
  CBD: 1%
  Κυριαρχεί Indica

 • New York City Autoflowering 800x800
  6.0025.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  New York City x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 50-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: +400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: +40 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: μέχρι και 130 cm
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 80 cm
  THC: 15%
  CBD: 0.9%
  Κυριαρχεί Sativa

 • Galaxy Autoflowering 800x800
  7.0030.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani x Northern Lights x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 50-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: +500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: +40 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: μέχρι και 120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 75 cm
  THC: 15%
  CBD: 1%
  Κυριαρχεί Indica

 • pandora
  23.0065.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Χρόνος άνθησης 60-75 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100+ γρ/φυτό
  THC: 15-19%
  CBD: <0.1%
  70% Indica / 20% Sativa / 10% Ruderalis

 • UK Cheese Auto humboldt seeds
  24.0080.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical + Auto x Cheese
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 30-60 γρ/φυτό
  Εξωτερική Σοδειά: 30-60 γρ/φυτό
  Ύψος: 60-90 cm
  THC: 13–16%
  CBD: 0.1%
  25% Sativa / 75% Indica

 • bubba cheese auto humboldt
  27.0088.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubba Kush x UK Cheese
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 30-60 γρ/φυτό
  Εξωτερική Σοδειά: 30-60+ γρ/φυτό
  Ύψος: 60-90 cm
  THC: 13–17%
  CBD: 0.1%
  5% Sativa / 95% Indica

 • med gom auto 1
  32.90

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Χρόνος άνθησης 60 – 65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 25-50 g ανά φυτό
  THC: 5-10%
  CBD: 10-15%
  THC/CBD Ratio: 1:1 & 1:2
  Indica Dominant