Αυτόματοι

18 Products

Filters
Done
 • Auto 00 Cheese
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Cheese x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος:80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-150 cm
  THC: 16%
  Indica Dominant

 • 00 Kush Auto
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  00 Kush x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 70-80 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 80-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-140 cm
  THC: 17%
  Indica Dominant

 • Afghan Mass Auto 1
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan genetics x Critical Mass Automatik
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-450 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  THC: 17%
  CBD: Υψηλό
  Indica Dominant

 • Afghan Mass XXL Auto
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Auto Afghan Mass
  Χρόνος άνθησης 75-80 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 130-150 cm
  THC: 17%
  Indica Dominant

 • Auto Blueberry 1
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry x Un-named Auto
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος:70-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-120 cm
  THC: 18%
  Indica Dominant

 • Bubble Gum Auto
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubble Gum x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 300-350 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-130 cm
  THC: 12%
  CBD: Υψηλό
  Indica Dominant

 • California Kush Auto
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  California Kush x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 90-110 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-140 cm
  THC: 15%
  Indica Dominant

 • Auto Cheese Berry
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Cheese Berry (Cheese x Blueberry) x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος:70-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 90-130 cm
  THC: 14%
  Indica Dominant

 • Auto Chocolate Cream 2
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chocolate Cream x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος:70-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-120 cm
  THC: 17%
  Indica Dominant

 • Auto Chocolate Kush Out of Stock
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chocolate Kush x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος:70-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-140 cm
  THC: 19%
  Indica Dominant

 • Chocolate Skunk Auto
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chocolate Skunk x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-450 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-150 cm
  THC: 17%
  Indica Dominant

 • Auto Do Si Dos Cookies
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Do-Si-Dos x Girl Scout Cookies) x Un-named Auto
  Χρόνος άνθησης 80-90 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος:80-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 110-130 cm
  THC: 22%
  Indica Dominant

 • AUTO GORILLA 2
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gorilla x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος:80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-250 cm
  THC: 25%
  Indica Dominant

 • Northern Lights 1
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Lights x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 80-90 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-500 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 80-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-150 cm
  THC: 18%
  Indica Dominant

 • Northern Lights XXL Auto
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Lights Auto επιλογή
  Χρόνος άνθησης 85-80 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 550-650 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος:90-110 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 130-160 cm
  THC: 18%
  Indica Dominant

 • Sweet Critical Auto
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Sweet Critical x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-140 cm
  THC: 19%
  Indica Dominant