Φωτοπεριόδου

21 Products

Filters
Done
 • 00 Cheese
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  00 Cheese
  Χρόνος άνθησης 60-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 21%
  Indica dominant

 • 00 Kush
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern California x Indica
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 75-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-250 cm
  THC: 22%
  Indica dominant

 • 00 Skunk
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 75-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-250 cm
  THC: 20%
  Indica Dominant

 • Blueberry
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry Selection
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 180-250 cm
  THC: 19%
  Indica Dominant

 • Bubble Gum
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubble Gum
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 80-110 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-250 cm
  THC: 18%
  Indica / Sativa

 • Bubble Gum Fast
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubble Gum x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 40-50 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-220 cm
  THC: 17%
  Indica Dominant

 • California Kush
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  California x Kush
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 90-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-250 cm
  THC: 20%
  Indica Dominant

 • Caramel Kush
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kosher Kush Selection
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 75-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-200 cm
  THC: 21%
  Indica Dominant

 • Cheese Berry
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  UK Cheese x Blueberry
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 19%
  Indica Dominant

 • Chocolate Cream
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Mazar x Pure Indica
  Χρόνος άνθησης 50-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 60-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20%
  Indica dominant

 • Chocolate Kush
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Sensi Star x Afghan
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-250 cm
  THC: 22%
  Indica Dominant

 • Chocolate Skunk
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical Mass
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-450 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-250 cm
  THC: 20%
  Indica / Sativa

 • Critical Poison
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical Mass x Green Poison
  Χρόνος άνθησης 45-50 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550-600 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 19%
  Indica Dominant

 • Critical Poison Fast
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Skunk x Indica) x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 40-45 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 180-250 cm
  THC: 18%
  Indica Dominant

 • Do Si Dos Cookies
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Do-Si-Dos x Girl Scout Cookies
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-250 cm
  THC: 23%
  Indica Dominant

 • Gorilla
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gorilla
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550-600 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 90-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 250-300 cm
  THC: 25%
  40% Sativa / 60% Indica