Φωτοπεριόδου

34 Products

Filters
Done
 • BC DIESEL
  18.5048.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Jack Herer x NY Diesel
  Χρόνος άνθησης 65-75 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400–500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500 gr/φυτό
  Ύψος: 200-300 cm
  THC: 18-20%
  Sativa Dominant

 • BLUE DREAM 1
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry x Haze
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 gr/φυτό
  Ύψος: Ψηλό
  THC: 17-24%
  CBD: 2%
  50% Sativa / 50% Indica

 • BRUCE BANNER 3 1
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  OG Kush x Strawberry Diesel
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700-800 gr/φυτό
  Ύψος: 170-200 cm
  THC: 20-29%
  CBD: 1%
  50% Sativa / 50% Indica

 • BRUCE BANNER 3 FBV
  28.8075.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bruce Banner #3 x Secret Hybrid
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο / Ψηλό
  THC: 19-23%
  CBD: 1%
  50% Sativa / 50% Indica

 • CAFE RACER
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Grandaddy Purple x GSC
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 400-500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: +25%
  CBD: 0,3%
  Sativa Dominant

 • CHEMDOG 4
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chemdawg x Green Crack
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 400-500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: 18-26%
  CBD: 0,1%
  Indica Dominant

 • CHOCOLOPEZ 1
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  OG Chocolate Thai x Cannalope Haze
  Χρόνος άνθησης 65-75 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  Ύψος: 200-300 cm
  THC: 18-20%
  CBD: 0,6-0,8%
  Sativa Dominant

 • CINDYS 99
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Princess x Cinderella 88
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20-22%
  CBD: 0,6-0,8%
  Sativa Dominant

 • CRITICAL
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical Mass x AK47
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 650-750 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-200 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20-22%
  CBD: 0,6-0,8%
  Indica Dominant

 • CRITICAL DADDY PURPLE
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical Mass x Granddaddy Purple
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: 19%
  CBD: 0,6%
  Indica Dominant

 • DAMA BLANCA
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  White Whidow x White Whidow
  Χρόνος άνθησης 50-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 400-500 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-200 cm
  THC: 18-20%
  CBD: 0,6-0,8%
  Sativa Dominant

 • GELATO 1
  29.5074.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Sunset Shebert x Thin Mint Girl Scout Cookies
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Ύψος: 160-200 cm
  THC: +27%
  Sativa Dominant

 • GELATO FBV
  35.9079.90

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gelato x Secret Hybrid
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 550-600 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο / Ψηλό
  THC: 19-22%
  CBD: 1%
  Sativa / Indica

 • GIRL SCOUT COOKIES
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Durban Poison x OG Kush
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 400-500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: 18-25%
  CBD: 0,2%
  Sativa Dominant

 • GORILLA GLUE 4
  29.5074.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chem Sis x Sour Dubb x Diesel Chocolate
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700-800 gr/φυτό
  Ύψος: 175 – 200 cm
  THC: +27%
  CBD: 0,8%
  Sativa Dominant

 • GORILLA GLUE 4 FBV
  29.5074.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gorilla Glue #4 x Secret Hybrid
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-650 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο / Ψηλό
  THC: 19 – 22%
  CBD: 0,8%
  Sativa Dominant