Αυτόματης Άνθισης

7 Products

Filters
Done
 • Auto AK
  18.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Pure AK x Lowryder
  Χρόνος άνθησης 10-12 εβδομάδες συνολικά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 200-300 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-80 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 40-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 40-120 cm
  Indica / Sativa

 • Auto Bubble
  18.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubblegum x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 10 εβδομάδες συνολικά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 30-50 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-100 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 40-60 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 60-80 cm
  Indica Dominant

 • Auto Kush
  18.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Hindu Kush x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 10-12 εβδομάδες συνολικά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 30-50 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-100 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-140 cm
  Indica Dominant

 • Auto NL
  20.0048.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  NL x Lowryder
  Χρόνος άνθησης 11-12 εβδομάδες συνολικά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 300 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-100 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 40-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 60-130 cm
  Indica Dominant

 • Auto Speed Bud
  16.0040.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Early Misty x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 12 εβδομάδες συνολικά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 150-200 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 15-35 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 40-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 50-120 cm
  Indica / Sativa

 • Auto White Widow x Big Bud
  18.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Ruderalis x White Widow x Big Bud
  Χρόνος άνθησης 10-12 εβδομάδες συνολικά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 300-400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-100 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 80-130 cm
  Indica / Sativa

 • Lemon Kush
  12.0030.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kush (Hindu Kush mountains) x Lowryder
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 300 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-1000 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-200 cm
  Indica Dominant