Φωτοπεριόδου

12 Products

Filters
Done
 • Blueberry Cheesecake
  18.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry x Cheese
  Χρόνος άνθησης 7-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150-200 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-150 cm
  Indica / Sativa

 • BubbleGummer
  18.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  American Bubblegum x Skunk Special
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι 250-500 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-250 cm
  THC: Υψηλό
  Sativa Dominant

 • Dream Berry
  28.0067.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Blueberry x Haze) x Nev Haze x Blueberry Cheesecake
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 200-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-1500 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-400 cm
  Sativa Dominant

 • Grapefruit
  28.0067.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  C99 (the Grapefruit pheno)
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι 300 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: Υψηλό
  Sativa Dominant

 • ICE
  18.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk x White Widow x Blueberry (10%)
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι 750 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-200 cm
  THC: 22%
  Indica / Sativa

 • ICED Grapefruit
  20.0048.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Ice (pure) line x Grapefruit
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550-650 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι 300-400 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-200 cm
  THC: Υψηλό
  Sativa Dominant

 • Maroc
  20.0048.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Pure Cultivar Ketama x Auto NL
  Χρόνος άνθησης 7-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 300-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 400-700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 120-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-300 cm
  Indica / Sativa

 • Pure AK
  18.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK x Skunk Special
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Ύψος: 60-90 cm
  THC: Υψηλό
  Indica / Sativa

 • Purple Maroc
  20.0048.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Purple Power x Maroc
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 200-300 gr/m2
  Ύψος: 150-250 cm
  Indica Dominant

 • Red Purps
  18.0043.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  The Purps x Ice
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-150 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 40-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-150 cm
  Sativa / Indica

 • Skunk Special
  18.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Mexican x Columbian Sativa
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 70-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-200 cm
  Sativa Dominant

 • White Widow x Big Bud
  19.5047.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  White Widow x Big Bud
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-700 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 350-550 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-200 cm
  50% Sativa / 50% Indica