Αυτόματης Άνθισης

13 Products

Filters
Done
 • 2 FAST 2 VAST AUTO
  26.0071.90

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Fast and Vast auto x auto Northern Lights
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 75-200 gr/φυτό
  Ύψος: 100 cm
  THC: 18-20%
  CBD: 0.6%
  20% Sativa / 80% Indica

 • EXTREME IMPACT AUTO
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Mazar Auto x Fast & Vast Auto
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 650 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-150 gr/φυτό
  Ύψος: 70-80 cm
  THC: 21%
  CBD: 0.6%
  90% Indica / 10% Sativa

 • FASTVAST AUTO
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani x Skunk x White Dwarf
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 75-200 gr/φυτό
  Ύψος: 100-120 cm
  THC: 17-19%
  CBD: 0.8%
  80% Indica / 20% Sativa

 • FRUIT PUNCH AUTO
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk x Haze x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 70-80 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 90-120 cm
  THC: 21%
  CBD: 1.1%
  20% Indica / 80% Sativa

 • FULLY LOADED AUTO
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Super Skunk Auto x Wipeout Express Auto
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-100 gr/φυτό
  Ύψος: 70-100 cm
  THC: 20%
  CBD: 0.5%
  60% Indica / 40% Sativa

 • HIGH DENSITY AUTO min
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Big Bud Auto x White Dwarf Auto
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 80-120 cm
  THC: 18-20%
  CBD: 0.3%
  80% Indica / 20% Sativa

 • JACKPOT AUTO min
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Jack Herer x 2 Fast 2 Vast x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60-70 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-80 gr/φυτό
  Ύψος: 80-100 cm
  THC: 19%
  CBD: 0.7%
  70% Indica / 30% Sativa

 • MASSIVE MIDGET AUTO
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani + Nepalese Auto x Hawaiian + Jamaican Auto
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από την σπορά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 90-180 gr/φυτό
  Ύψος: 60-80 cm
  THC: 18%
  CBD: 0.7%
  50% Sativa / 50% Indica

 • SHORTSWEET AUTO
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK x White Widow x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 55-65 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500-700 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 70-100 cm
  THC: 16%
  CBD: 1.0%
  60% Sativa / 40% Indica

 • SKUNKY MONKEY AUTO
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk x Northern Lights x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60-70 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500-700 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 80-100 cm
  THC: 20%
  CBD: 1.0%
  30% Sativa / 70% Indica

 • TURBO BUD AUTO
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Brazillian Auto x Indian Auto x Afghani Auto
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 80-160 gr/φυτό
  Ύψος: 70-110 cm
  THC: 18%
  CBD: 1.1%
  50% Sativa / 50% Indica

 • WAIST DEEP AUTO
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chronic Auto x Turbo Bud Auto
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 70-150 gr/φυτό
  Ύψος: 80-100 cm
  THC: 19%
  CBD: 0.5%
  50% Sativa / 50% Indica

 • WIPEOUT EXPRESS AUTO
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani Auto x Northern Lights Auto x White Widow Auto
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-150 gr/φυτό
  Ύψος: 80-100 cm
  THC: 20%
  CBD: 0.7%
  10% Sativa / 90% Indica