Φωτοπεριόδου

15 Products

Filters
Done
 • Budzilla heavyweight
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  G13 x Skunk
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-130 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-250 cm
  THC: 22%
  CBD: 1.1%
  50% Indica / 50% Sativa

 • CHAMPION 1
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Hindu Kush x Skunk # 14
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 160-200 cm
  THC: 19.5%
  CBD: 0.8%
  70% Indica / 30% Sativa

 • DIESEL DRIFT
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Fruit Punch x New York Diesel
  Χρόνος άνθησης 10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 500 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-200 cm
  THC: 18%
  CBD: 1.3%
  30% Indica / 70% Sativa

 • DREAM MACHINE
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan x Indian x Brazilian
  Χρόνος άνθησης 9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 1000 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 160-210 cm
  THC: 19%
  CBD: 1.6%
  60% Indica / 40% Sativa

 • FRUIT PUNCH
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk x Haze x Northern Lights
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 1000 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 180-220 cm
  THC: 22%
  CBD: 1.2%
  30% Indica / 70% Sativa

 • GOLDMINE
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Mazar x AK49
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 1000 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 22%
  CBD: 1%
  70% Indica / 30% Sativa

 • GREEN NINJA
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Lights x Afghani
  Χρόνος άνθησης 60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 170-210 cm
  THC: 22%
  CBD: 1%
  70% Indica / 30% Sativa

 • K.O KUSH
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani x Hash Plant x Northern Lights
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: μέχρι και 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 650-800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-140 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 180-190 cm
  THC: 19%
  CBD: 0.8%
  70% Indica / 30% Sativa

 • LEMON CAKE
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Lemon Skunk x Cheese
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-700 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-140 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 23%
  CBD: 0.3%
  80% Indica / 20% Sativa

 • MIDNIGHT MASS
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kashmiri x Bubble Candy
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 120-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 190-220 cm
  THC: 21%
  CBD: 1.0%
  50% Indica / 50% Sativa

 • MONEY BUSH
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani x Critical Mass
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 900 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 170-190 cm
  THC: 21%
  CBD: 3.0%
  80% Indica / 20% Sativa

 • MONSTER PROFIT
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesia Haze x Dream Machine
  Χρόνος άνθησης 9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 1000 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 175-250 cm
  THC: 22%
  CBD: 1.2%
  40% Indica / 60% Sativa

 • STRAWBERRY CAKE
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chronic x White Widow x Cheese
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700-900 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-130 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-200 cm
  THC: 22%
  CBD: 1.3%
  70% Indica / 30% Sativa

 • SUPER O.G
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Hindu Kush x Chemdawg
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 750 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 170-200 cm
  THC: 20-24%
  CBD: 0.3%
  60% Indica / 40% Sativa

 • TOTAL PARALYSIS
  26.0071.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Moby Dick x Budzilla
  Χρόνος άνθησης 9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-180 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 21%
  CBD: 0.9%
  30% Indica / 70% Sativa