Αυτόματης Άνθισης

8 Products

Filters
Done
 • AK Skunk Auto
  21.0060.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-Skunk x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 250-350 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-70 γρ/φυτό
  Ύψος: 50-70cm
  THC: 18%
  50% Sativa / 40% Indica / 10% Ruderalis

 • Amur Giant Auto
  24.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amur Ruderalis x Jack Herer x Power Plant
  Χρόνος άνθησης 68-75 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-300 γρ/φυτό
  Ύψος: 100-150cm
  THC: 19%
  60% Sativa / 30% Indica / 10% Ruderalis

 • Babushka Black Auto
  24.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Crimea Ruderalis x Pakistan
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 300-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 35-110 γρ/φυτό
  Ύψος: 50-80cm
  THC: 19%
  10% Sativa / 80% Indica / 10% Ruderalis

 • Blue Acid Auto
  21.0060.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-47 х Strawberry х Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 200-400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 35-120 γρ/φυτό
  Ύψος: 60-70cm
  THC: 17%
  20% Sativa / 70% Indica / 10% Ruderalis

 • Moscow Blueberry Auto
  21.0060.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Moscow Blueberry x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 250-400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 35-100 γρ/φυτό
  Ύψος: 60-90cm
  THC: 18%
  20% Sativa / 70% Indica / 10% Ruderalis

 • Northern Russian Auto
  24.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Lights х White Russian x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 220-500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 30-90 γρ/φυτό
  Ύψος: 60-80cm
  THC: 19%
  20% Sativa / 70% Indica / 10% Ruderalis

 • Purple Mazar Auto
  24.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Purple x Mazar x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 35-130 γρ/φυτό
  Ύψος: 50-90cm
  THC: 18%
  CBD: 1.4%
  5% Sativa / 85% Indica / 10% Ruderalis

 • Siberian Haze Auto
  21.0060.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Siberian Haze x Russian Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 250-350 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-80 γρ/φυτό
  Ύψος: 80-100cm
  THC: 18%
  CBD: 3%
  50% Sativa / 40% Indica / 10% Ruderalis