Φωτοπεριόδου

22 Products

Filters
Done
 • Kalashnikov Seeds
  22.0064.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Crimean Indica x Afghan Kush x AK-47
  Χρόνος άνθησης 50-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800-1400 γρ/φυτό
  Ύψος: 80-100cm
  THC: 20%
  15% Sativa / 85% Indica

 • AK Kush Express
  22.0064.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK Kush x Secret Sativa Hybrid
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900-1200 γρ/φυτό
  Ύψος: 80-100cm
  THC: 20%
  15% Sativa / 85% Indica

 • AK Skunk
  22.0064.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-47 x Skunk #1
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800-1400 γρ/φυτό
  Ύψος: 80-100cm
  THC: 21%
  50% Sativa / 50% Indica

 • Amnesia Molotov
  27.0064.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesia x Chem Dawg x Kubanskiy Ubiyza
  Χρόνος άνθησης 63-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900-1700 γρ/φυτό
  Ύψος: 100-130cm
  THC: 24%
  60% Sativa / 40% Indica

 • Baikal Express
  24.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kubanskiy Ubiyza x secret hybrid
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1000-1200 γρ/φυτό
  Ύψος: 100-130cm
  THC: 22%
  70% Sativa / 30% Indica

 • Big Altai Sativa Express
  26.0074.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Altai x African Sativa x Secret Hybrid
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900-1300 γρ/φυτό
  Ύψος: 100-140cm
  THC: 22%
  90% Sativa / 10% Indica

 • Boy Scout Cookies
  30.0085.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kubanskiy Ubiyza x Girl Scout Cookies
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900-1500 γρ/φυτό
  Ύψος: 90-120cm
  THC: 25%
  30% Sativa / 70% Indica

 • Kabul Express
  24.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan x Secret Hybrid
  Χρόνος άνθησης 48-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900-1300 γρ/φυτό
  Ύψος: 90-110cm
  THC: 22%
  15% Sativa / 85% Indica

 • Kalashnikov Express
  22.0064.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kalashnikov Original x Secret hybrid
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 700-800 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1000-1300 γρ/φυτό
  Ύψος: 90-120cm
  THC: 18%
  50% Sativa / 50% Indica

 • Kalashnikov Original
  22.0064.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Altai Sativa х AK-47
  Χρόνος άνθησης 55-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 750-1500 γρ/φυτό
  Ύψος: 90-120cm
  THC: 19%
  60% Sativa / 40% Indica

 • Katyusha
  26.0074.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Hindu Kush x Kubanskiy Ubiyza
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900-1600 γρ/φυτό
  Ύψος: 110-150cm
  THC: 23%
  20% Sativa / 80% Indica

 • Kubansky Ubijza
  24.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kuban Sativa х Northern Lights х AK-47
  Χρόνος άνθησης 50-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900-1500 γρ/φυτό
  Ύψος: 100-130cm
  THC: 22%
  60% Sativa / 40% Indica

 • Lavanda Cream
  26.0074.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Veteran (Crimea Strain) x Secret Hybrid
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800-1200 γρ/φυτό
  Ύψος: 100-130cm
  THC: 22%
  20% Sativa / 80% Indica

 • Moscow Bluberry
  22.0064.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry x Secret Hybrid x AK-47
  Χρόνος άνθησης 55-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900-1300 γρ/φυτό
  Ύψος: 80-100cm
  THC: 18%
  CBD: 5%
  50% Sativa / 50% Indica

 • Power Russian
  26.0074.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  South African x White Russian
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1000-1800 γρ/φυτό
  Ύψος: 110-150cm
  THC: 22%
  70% Sativa / 30% Indica

 • Purple Russian Express
  26.0074.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Big Daddy Purple x White Russian x Secret Hybrid
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800-1200 γρ/φυτό
  Ύψος: 90-130cm
  THC: 21%
  20% Sativa / 80% Indica