Αυτόματης Άνθισης

7 Products

Filters
Done
 • baby boom auto kannabia
  8.5055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Lights x Blueberry x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 200 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-110 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 80-150 cm
  THC: 18.7%
  CBD: 0.5%
  Indica Dominant

 • ginger punch auto kannabia
  8.5055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Ginger-Ale x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 62-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 200 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 50-60 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 60-90 cm
  THC: 12%
  CBD: 0.5%
  Sativa /  Indica

 • gnomo auto kannabia
  8.5055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blue Monster x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 200 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 50 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 70-90 cm
  THC: 16%
  CBD: 0.5%
  Indica Dominant

 • kickass auto kannabia
  8.5055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 200 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 50-60 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 50-75 cm
  THC: 11%
  CBD: 0.5%
  Indica Dominant

 • kritic auto kannabia
  8.5055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 68-72 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 190 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 55-65 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 60-90 cm
  THC: 12.5%
  CBD: 0.5%
  Indica Dominant

 • mikromachine auto kannabia
  11.0072.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Lights x (AK-47 x Critical) x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 250 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-70 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 85-150 cm
  THC: 14.7%
  CBD: 0.5%
  Sativa Dominant

 • speedy boom auto kannabia
  8.5055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kaboom x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 180 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 65-70 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 50-80 cm
  THC: 13%
  CBD: 0.5%
  Sativa Dominant