Αυτόματης Άνθισης

11 Products

Filters
Done
 • ak 48 autoflower
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-48 x Top 44 x Early Special
  Χρόνος άνθησης 7-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 300-400 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Indica / Sativa

 • jock horror autoflower
  22.0052.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Jock Horror x Short Rider
  Χρόνος άνθησης 11-13 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 350-400 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Sativa

 • short rider autoflower
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Top 44 x Early Special
  Χρόνος άνθησης 10-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 300-400 γρ/m2
  Ύψος: Χαμηλό
  THC: Μέτριο
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Indica

 • white widow autoflower
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  White Widow x Northern Lights Automatic
  Χρόνος άνθησης 11-12 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά : 350-450 gr/m2
  Ύψος: Ψηλό
  THC: Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Indica

 • blue mystic autoflower
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blue Mystic x Short Rider
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 200-300 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Μέτριο
  CBD: Υψηλό
  Κυριαρχεί Sativa

 • blueberry kush
  22.0052.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Blueberry x OG Kush) x Blue Mystic automatic
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 350-450 γρ/m2
  Ύψος: Χαμηλό
  THC: Μέτριο
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Indica

 • bubblelicious autoflower
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubblelicious x Short Rider
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 250-350 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Μέτριο
  CBD: Υψηλό
  Κυριαρχεί Indica

 • lemon og haze autoflower
  22.0052.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (LV Lemon Skunk x OG Kush) x Haze 1 x NL Automatic
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 300-400 γρ/m2
  Ύψος: Ψηλό
  THC: 19%
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Sativa

 • northern light autoflower
  18.0025.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Lights x Short Rider
  Χρόνος άνθησης 10-12 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 300-400 γρ/m2
  Ύψος: Χαμηλό
  THC: Μέτριο
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Indica

 • og kush
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  OG Kush x Northern Lights auto
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 250-400 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Μέτριο
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Indica

 • swiss cheese autoflower
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Swiss Cheese x Skunk#1) x Jock Horror Automatic
  Χρόνος άνθησης 11-12 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 250-350 gr/m2
  Ύψος: Ψηλό
  THC: Μέτριο
  CBD: Υψηλό
  Κυριαρχεί Sativa