Φωτοπεριόδου

25 Products

Filters
Done
 • aurora indica feminized
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani x Northern Lights
  Χρόνος άνθησης 7-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Ύψος: Χαμηλό
  THC: Υψηλό
  CBD: Υψηλό
  90% Indica / 10% Sativa

 • blackberry feminized
  22.0052.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Black Domina x Raspberry Cough
  Χρόνος άνθησης 7-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Ύψος: Χαμηλό
  THC: Μέτριο
  CBD: Υψηλό
  Indica / Sativa

 • bubblelicious feminized
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubblegum (Big Bud x Skunk#1)
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 350-450 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Μέτριο
  CBD: Υψηλό
  Indica / Sativa

 • hawaii maui waui feminized
  22.0030.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Hawaiian Sativa IBL
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 350-450 γρ/m2
  Ύψος: Ψηλό
  THC: Μέτριο
  CBD: Υψηλό
  Κυριαρχεί Sativa

 • jock horror feminized
  22.0052.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Mexican Haze x Northern Lights x Skunk#1
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 350-450 γρ/m2
  Ύψος: Ψηλό
  THC: Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Sativa

 • lemon og haze feminized
  25.0062.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  LV Lemon Skunk x OG Kush x Haze 1
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 550-650 γρ/m2
  Ύψος: Ψηλό
  THC: Μέτριο
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Sativa

 • papaya feminized
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Jock Horror x Skunk #1
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 350-450 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Υψηλό
  CBD: Χαμηλό
  Indica / Sativa

 • pure power plant feminized
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Original Power Plant x White Widow
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Indica

 • raspberry cough feminized
  22.0052.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Cambodian IBL x Ice x Haze#1
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Ύψος: Ψηλό
  THC: Υψηλό
  CBD: Υψηλό
  30% Indica / 70% Sativa

 • snow white feminized
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  White Widow x Northern Lights
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Ύψος: Χαμηλό
  THC: Μέτριο
  CBD: Υψηλό
  Indica / Sativa

 • sour diesel feminized
  35.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  NY Power Diesel x Sour Diesel
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Ύψος: Ψηλό
  THC: Μέτριο
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Sativa

 • sterling haze feminized
  22.0052.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Haze#1 x Northern Lights
  Χρόνος άνθησης 10-12 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 325-425 γρ/m2
  Ύψος: Ψηλό
  THC: Υψηλό
  CBD: Υψηλό
  Κυριαρχεί Sativa

 • super skunk feminized
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk#1 x Skunk Special
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  50% Indica / 50% Sativa

 • wonder woman feminized
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Super Skunk x White Widow
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά : 450-550 gr/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχεί Indica

 • ak 48 feminized
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Colombian Gold x Thai x Mexican x Afghani
  Χρόνος άνθησης 7-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Indica / Sativa

 • blue mystic feminized
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Flo x Afghani) x Blueberry
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 350-450 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Μέτριο
  CBD: Υψηλό
  Κυριαρχεί Indica