Αυτόματης Άνθισης

19 Products

Filters
Done
 • Auto Destroyer
  5.4841.08

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK 47 x Autoflowering
  Χρόνος άνθησης 70-80 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 18%
  Sativa Dominant

 • Auto Blueberry Ghost OG
  6.3952.07

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry Ghost OG x Auto OG Kush
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 18%
  Indica Dominant

 • Auto Ghost Cookies
  7.2959.25

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Girl Scout Cookies x Auto Blueberry Ghost OG
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 20%
  Indica Dominant

 • Auto Ghost OG
  6.3952.07

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Colorado Ghost OG x Auto OG Kush
  Χρόνος άνθησης 65-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 120 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 20%
  Indica Dominant

 • Auto JH
  6.3952.07

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Jack Herer x Autoflowering
  Χρόνος άνθησης 65-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 120 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 18%
  Sativa Dominant

 • Auto Purple
  5.4841.08

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Purple x Autoflowering
  Χρόνος άνθησης 50-60 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 80 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 16%
  Indica Dominant

 • Auto Skunk
  5.4841.08

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical Auto x Skunk #1
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 120 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 18%
  Indica Dominant

 • Blueberry Cookies Auto
  7.2959.25

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry Ghost OG x Girl Scout Cookies Auto
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 20%
  Indica Dominant

 • Bruce Banner 3 Auto
  7.2959.25

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Colorado Ghost OG x Strawberry Diesel) x Auto Ghost OG
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 20%
  Indica Dominant

 • Do Si Dos Auto
  7.2959.25

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Do-Si-Dos OG x Girl Scout Cookies Auto
  Χρόνος άνθησης 65-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 20%
  Indica Dominant

 • Gelato Auto
  7.2959.25

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Sunset Sherbet x Girl Scout Cookies) x Girl Scout Cookies Auto
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 20%
  Indica Dominant

 • Girl Scout Cookies Auto
  7.2959.25

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (OG Kush x Durban Poison) x Auto Ghost OG
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 20%
  Indica Dominant

 • Lemonberry Haze Auto
  6.3952.07

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Auto Blueberry Ghost OG x Lemon Haze
  Χρόνος άνθησης 60-70 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 120 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 19%
  50% Sativa / 50% Indica

 • Orange Diesel Auto
  7.2959.25

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Californian Orange Bud x NY Diesel) x Auto Super Skunk
  Χρόνος άνθησης 70-80 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 130 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 20%
  50% Sativa / 50% Indica

 • Purple Haze Auto
  5.4841.08

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Purple Haze x Auto Purple
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 150 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 17%
  Sativa Dominant

 • Super Auto Lemon Haze
  7.2959.25

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Lemon 5 x Autoflowering
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 120 gr/φυτό
  Ύψος: 60-120 cm
  THC: 19%
  Sativa Dominant