Φωτοπεριόδου

23 Products

Filters
Done
 • Alien Gorilla 1
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Zkittzy Gorilla x Alien Technology
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 25%
  35% Sativa / 65% Indica

 • Amnesia Lemon Kush
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesia Lemon x Kush
  Χρόνος άνθησης 65-75 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1000 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-250 cm
  THC: 21%
  60% Sativa / 40% Indica

 • Banana Sherbet
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Sunset Sherbet x Banana) x Kosher Kush
  Χρόνος άνθησης 60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 28%
  30% Sativa / 70% Indica

 • Black Ghost OG
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Colorado Ghost OG x Black Domina
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 120-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 160-200 cm
  THC: 25%
  40% Sativa / 60% Indica

 • Blueberry Ghost OG
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry (Blue Monster) x Colorado Ghost OG
  Χρόνος άνθησης 56-63 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1000 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 120-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 160-200 cm
  THC: 22%
  40% Sativa / 60% Indica

 • Bruce Banner 3
  9.9273.57

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Colorado Ghost OG x Strawberry Diesel
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1000 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-140 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 28%
  65% Sativa / 35% Indica

 • Bruce Banner 3 Fast
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Colorado Ghost OG x Strawberry Diesel x Black Domina
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1000 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-140 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 25%
  35% Sativa / 65% Indica

 • Bruce Cookies
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bruce Banner #3 x Do-Si-Dos OG
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 700 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 130-180 cm
  THC: 28%
  30% Sativa / 70% Indica

 • Do Si Dos OG
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Do-Si-Dos x Colorado Ghost OG
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 28%
  30% Sativa / 70% Indica

 • Gelato
  9.9273.57

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Sunset Sherbet x Girl Scout Cookies
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 750 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 25%
  45% Sativa / 55% Indica

 • Girl Scout Cookies
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  OG Kush x Durban Poison
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-140 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 22%
  20% Sativa / 80% Indica

 • Gorilla Cookies
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gorilla Glue #4 x Do-Si-Dos OG
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 130-180 cm
  THC: 28%
  30% Sativa / 70% Indica

 • Gorilla Glue 4
  9.9273.57

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chems Sister x Sour Dubb x Chocolate Diesel
  Χρόνος άνθησης 56-63 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 28%
  50% Sativa / 50% Indica

 • Grandaddy Black
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Grandaddy Purple x Black Domina
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-140 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 23%
  5% Sativa / 95% Indica

 • Pure Kush
  5.4841.08

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Hindu Kush
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 22%
  100% Indica

 • Purple Punch Cookies
  8.2262.10

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Gelato x Grandaddy Purple) x Girl Scout Cookies
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-140 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-180 cm
  THC: 25%
  50% Sativa / 50% Indica