Αυτόματης Άνθισης

31 Products

Filters
Done
 • Do Si Dos Automatic
  10.0075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Do-Si-Dos x Cookies Auto
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Μήνας Συγκομιδής: 9-10 εβδομάδες μετά την άνθιση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-150 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-140 cm
  THC: 20%
  CBD: Χαμηλό
  60% Indica / 35% Sativa / 5% Ruderalis

 • Green Gelato Automatic
  10.0075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Green Gelato x Cookies Auto
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 375-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-175 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 70-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-120 cm
  THC: 24%
  CBD: Χαμηλό
  40% Indica / 55% Sativa / 5% Ruderalis

 • Haze Berry Automatic
  8.5060.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Haze Berry x Blueberry Auto
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-150 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-130 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 80-130 cm
  THC: 13%
  CBD: Χαμηλό
  30% Indica / 65% Sativa / 5% Ruderalis

 • HulkBerry Auto 1
  10.0075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Hulkberry x Diesel Auto
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-150 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 20-120 cm
  THC: 21%
  CBD: Χαμηλό
  30% Indica / 65% Sativa / 5% Ruderalis

 • Mimosa Automatic
  10.0075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Mimosa Auto x Orangeade Auto
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Μήνας Συγκομιδής: 9-10 εβδομάδες μετά την άνθιση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 80-130 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-130 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 80-140 cm
  THC: 21%
  CBD: Χαμηλό
  30% Indica / 65% Sativa / 5% Ruderalis

 • Purple Punch Automatic
  9.5070.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Purple Punch x Old Skunk Auto
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Μήνας Συγκομιδής: 9-10 εβδομάδες μετά την άνθιση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 80-130 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 80-120 cm
  THC: 19%
  CBD: Μέτριο
  75% Indica / 20% Sativa / 5% Ruderalis

 • Purple Queen Automatic
  9.0065.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Purple Queen x Critical Auto
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-150 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-130 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 90-140 cm
  THC: 16%
  CBD: Χαμηλό
  80% Indica / 15% Sativa / 5% Ruderalis

 • royal ak automatic
  8.5060.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK 47 x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 5-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 425-475 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 110-160 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-70 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 70-100 cm
  THC: 15%
  CBD: Χαμηλό
  40% Indica / 35% Sativa / 25% Ruderalis

 • royal cookies automatic
  9.5070.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Girl Scout Cookies x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 5-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 325-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 130-180 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 60-140 cm
  THC: 18%
  CBD: Χαμηλό
  60% Indica / 20% Sativa / 20% Ruderalis

 • royal creamatic
  8.0055.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Cream Caramel x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 115-165 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  THC: 15%
  CBD: Μέτριο
  60% Indica / 10% Sativa / 30% Ruderalis

 • royal gorilla automatic
  10.0075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Royal Gorilla x Royal Cookies x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 5-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 325-400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 120-170 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 60-140 cm
  THC: 20%
  CBD: Χαμηλό
  50% Indica / 30% Sativa / 20% Ruderalis

 • Sherbet Queen Automatic
  9.0065.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Pink Panties x Cookies Auto
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Μήνας Συγκομιδής: 8-9 εβδομάδες μετά την άνθιση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 325-400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-150 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 80-120 cm
  THC: 20%
  CBD: Χαμηλό
  60% Indica / 35% Sativa / 5% Ruderalis

 • sweet skunk automatic
  9.0065.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Early Skunk x Critical x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-110 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 40-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 60-100 cm
  THC: 15%
  CBD: Χαμηλό
  60% Indica / 10% Sativa / 30% Ruderalis

 • Sweet ZZ Automatic
  9.5070.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Sweet ZZ x Diesel Auto
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 90-175 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 70-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-120 cm
  THC: 18%
  CBD: Χαμηλό
  65% Indica / 35% Sativa / 5% Ruderalis

 • Watermelon Automatic
  10.0075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Tropicanna Cookies x Lemon OG
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Μήνας Συγκομιδής: 8-9 εβδομάδες μετά την άνθιση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-90 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-110 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-120 cm
  THC: 20%
  CBD: Μέτριο
  75% Indica / 20% Sativa / 5% Ruderalis

 • amnesia haze automatic
  10.0075.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesia x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 130-180 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 50-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-120 cm
  THC: 18%
  CBD: Μέτριο
  20% Indica / 50% Sativa / 30% Ruderalis