Φωτοπεριόδου

17 Products

Filters
Done
 • 10.9949.46

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Alaskan Purple x Kush x Brazilian Sativa
  Χρόνος άνθησης 63 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1700 γρ/φυτό
  THC: 15-20%
  Indica Dominant

 • 10.9053.90

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Soma’s Amnesia x Secret Hybrid
  Χρόνος άνθησης 55-58 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 550-600 γρ/m²
  Ύψος: 100-150 εκ
  THC: 20-23%
  Κυριαρχεί Sativa

 • Badazz Cookies OG
  10.9949.46

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Badazz x OG Kush x Cookies Kush
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: μέχρι και 300 εκ
  THC: 15-20%
  CBD: 0-1%
  Κυριαρχεί Indica

 • 4.0018.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Badazz OG x UK Cheese
  Χρόνος άνθησης 65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 γρ/φυτό
  Ύψος: μέχρι και 300 εκ
  THC: 15-20%
  CBD: 0-1%
  Κυριαρχεί Sativa

 • 10.9946.96

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Black Domina x L.A OG x Critical
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 γρ/φυτό
  Ύψος: μέχρι και 300 εκ
  THC: 20%+
  CBD: 0-1%
  Κυριαρχεί Indica

 • 10.9949.46

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Original OG Kush x Strawberry Diesel
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  THC: 15-20%
  CBD: 0-1%
  Κυριαρχεί Sativa

 • Bubba Kush
  10.9949.46

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Pre-’98 Bubba Kush x Pre-’98 Bubba Kush
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 γρ/φυτό
  Ύψος: μέχρι και 200 εκ
  THC: 15-20%
  CBD: 0-1%
  Κυριαρχεί Indica

 • 10.9949.46

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry x Critical x Peyote Purple
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 γρ/φυτό
  Ύψος: 250-300 εκ
  THC: 15-20%
  CBD: 0-1%
  Κυριαρχεί Indica

 • gelatog
  10.9949.46

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gelato x OG Kush Selection
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 400-600 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 220 cm
  THC: 25%
  CBD: 0-1%
  Indica Dominant

 • Lemonchello Haze
  10.9949.46

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Super Lemon Haze x Amnesia) x UK Cheese
  Χρόνος άνθησης 65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 γρ/φυτό
  Ύψος: μέχρι και 300 εκ
  THC: 15-20%
  CBD: 0-1%
  Κυριαρχεί Sativa

 • 10.9949.46

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Strawberry x Grape x Banana OG
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 γρ/φυτό
  Ύψος: 200-300 εκ
  THC: 15-20%%
  CBD: 0-1%
  Κυριαρχεί Sativa

 • 4.9024.90

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  The White Corte Croma x Rolex OG
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 γρ/φυτό
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 300 εκ
  THC: 20-24%%
  CBD: 0-1%
  Κυριαρχεί Indica

 • 9.9944.96

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-600 γρ/m²
  Ύψος: μέχρι και 225 εκ
  THC: 19.5%
  Κυριαρχεί Indica

 • C99 x Blueberry FAST seedsman
  10.5053.90

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Cinderella 99 x Blueberry x Fast
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 350-450 γρ/m²
  Ύψος: 80-140 εκ
  Indica / Sativa

 • 10.5053.90

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Jack Herer x Fast
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400 γρ/m²
  Ύψος: 80-120 εκ
  THC: 15-20%
  Indica / Sativa

 • 9.9944.96

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Southern India x Brazil
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 500-900 γρ/m²
  THC: Υψηλό
  75% Indica / 25% Sativa