Αυτόματης Άνθισης

26 Products

Filters
Done
 • Auto AK 77V
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-77V x Lowryder#2
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-160 gr/φυτό
  Ύψος: 70-140cm
  THC: 19%
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Lowryder#2

 • Auto Amnesia Haze
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesia Haze x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-200 gr/φυτό
  Ύψος: 70-160cm
  THC: 18%
  CBD: 0.1%
  Sativa / Ruderalis

 • Auto Amnesium
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesium x Sativa x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-170 gr/φυτό
  Ύψος: 50-150cm
  THC: 17%
  CBD: Μέτριο
  Κυρίως Sativa

 • Auto Big Angel
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Big Angel x Jack Herer Auto
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-300 gr/φυτό
  Ύψος: 90-170cm
  THC: 20%
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Biggest Bud
  15.0035.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Biggest Bud x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-180 gr/φυτό
  Ύψος: 70-180cm
  THC: Πολύ υψηλό
  CBD: Χαμηλό
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Blow Dream
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blow Dream x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-130 gr/φυτό
  THC: Πολύ υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Bubblegum Pro
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubblegum+ Pro x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-150 gr/φυτό
  Ύψος: 70-160cm
  THC: +20%
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Caramelino
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Caramelino x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-150 gr/φυτό
  Ύψος: 80-150cm
  THC: Πολύ Υψηλό
  CBD: Χαμηλό
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Chocodope
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chocodope x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-140 gr/φυτό
  Ύψος: 80-150cm
  THC: Πολύ Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Chronic Monster XXL
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chronic Monster XXL x Lowryder#2
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-190 gr/φυτό
  Ύψος: 70-170cm
  THC: 16.8%
  CBD: 0.1%
  Sativa / Indica

 • Auto Critical
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-150 gr/φυτό
  Ύψος: 70-140cm
  THC: Υψηλό
  CBD: Χαμηλό
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Green Wild Shark
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Green Wild Shark x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-140 gr/φυτό
  Ύψος: 80-170cm
  THC: Πολύ Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Heaven
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-77V x Mazar x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 70-250 gr/φυτό
  Ύψος: 70-170cm
  THC: 19.7%
  CBD: 0.1%
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Jack Hammer
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Jack Hammer x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-170 gr/φυτό
  Ύψος: 80-160cm
  THC: 16%
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto NHL Diesel
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  NHL Diesel x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-170 gr/φυτό
  Ύψος: 70-160cm
  THC: 15%
  CBD: Χαμηλό
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Northern Light
  15.0035.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  NL x Indica/Sativa x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά:  500-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-200 gr/φυτό
  Ύψος: 70-170cm
  THC: 21%
  CBD: Μέτριο
  Κυρίως Indica / Ruderalis