Φωτοπεριόδου

24 Products

Filters
Done
 • AK 77V
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Columbian x Mexican x Thai x Afghani
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-250 gr/φυτό
  Ύψος: 70-180 cm
  THC: 25%
  CBD: 0.58%
  Sativa Dominant

 • Amnesia Haze
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesia Haze
  Χρόνος άνθησης 10-13 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1000-1500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο – Ψηλό
  THC: 25%
  CBD: 0.90%
  Sativa Dominant

 • Amnesium
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Haze
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-250 gr/φυτό
  Ύψος: 70-180 cm
  THC: 23%
  CBD: 0.80%
  Sativa Dominant

 • Biggest Bud
  15.0035.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Lights #1 x Skunk #1
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο – Ψηλό
  THC: 18%
  CBD: 0.83%
  Indica Dominant

 • Blow Dream
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Original Berry x Haze
  Χρόνος άνθησης 9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο – Ψηλό
  THC: 24%
  CBD: Μέτριο
  Sativa Dominant

 • Bubblegum Pro
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Indica / Sativa
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 1500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο – Ψηλό
  THC: 21%
  CBD: Μέτριο
  Κυριαρχή Indica

 • Caramelino
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blue Black x Maple Leaf Indica x White Rhino
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 550-700 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο – Ψηλό
  THC: 17%
  CBD: Μέτριο
  Κυρίως Indica

 • Chocodope
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  O.G. ChocodopeThai X Cannalope Haze
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: 19%
  CBD: Μέτριο
  Κυρίως Sativa

 • Chronic Monster XXL
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern Lights, Skunk x Northern Lights, AK-77V
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-700 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο – Ψηλό
  THC: 21%
  CBD: Μέτριο
  Indica / Sativa

 • Critical
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Biggest Bud x Skunk
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο- Ψηλό
  THC: 18%
  CBD: Μέτριο
  Indica / Sativa

 • Green Wild Shark
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Super Extra Skunk, Brazilian and South Indian
  Χρόνος άνθησης 7-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο – Ψηλό
  THC: 18%
  CBD: Μέτριο
  Indica / Sativa

 • Jack Hammer
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk #1 x Northern Lights #5 x Haze
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-1000 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο – Ψηλό
  THC: 20%
  CBD: 0.95%
  Κυρίως Sativa

 • NHL Diesel
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Mexican Sativa x Afghani
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο – Ψηλό
  THC: 20%
  CBD: 0.90%
  Κυρίως Sativa

 • Northern Light
  15.0035.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  NL
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-700 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: 20%
  CBD: 0.75%
  90% Indica / 10% Sativa

 • OG Kush
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Lemon Thai / Pakistani x ChemDawg
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο – Ψηλό
  THC: 24%
  CBD: 0.23%
  Κυρίως Indica

 • Original Berry
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Original Berry
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: 20%
  CBD: Μέτριο
  20% Sativa / 80% Indica