Φωτοπεριόδου πακέτο 4×1 σπόρου απο την Ace Seeds

Panama x Bangi Haze

11.0050.00
Qty
1

Tikal

10.0040.00
Qty
1

Pakistan Chitral Kush

11.0050.00
Qty
1

Purple Haze x Malawi

15.0065.00
Qty
1

Σύνολο:

Κέρδος
Κατηγορία: