10 Σπόροι

784 Products

 • LSD 25 Auto fastbuds
  11.0080.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  LSD Auto
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-250 gr/φυτό
  Ύψος: 70-120 cm
  THC: Μέχρι και 21%
  CBD: < 1%
  35% Sativa / 65% Indica

 • Gorilla Glue Auto fastbuds
  13.0099.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gorilla Glue Auto
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 70-350 gr/φυτό
  Ύψος: 60-130 cm
  THC: Μέχρι και 24%
  CBD: < 1%
  65% Sativa / 35% Indica

 • Gorilla Glue Auto
  13.0099.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gorilla Glue #4 x BF Super Auto #1
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες από την βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: μέχρι και 600 γρ/m²
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 800 gr/φυτό
  Ύψος: 100-130 εκ
  THC: 25%
  CBD: 0.01%
  55% Indica / 45% Sativa

 • royal dwarf
  6.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 6-7 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 150-200 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 30-80 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 40-70 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 50-90 cm
  THC: 13%
  CBD: Low
  10% Indica / 60% Sativa / 30% Ruderalis

 • blue gelato 41 barneys farm
  12.0093.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry x Thin Mint Girl Scout Cookies
  Χρόνος άνθησης 63-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-700 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 2500-3000 γρ/φυτό
  Ύψος: 150-200 cm
  THC: 25%
  CBD: Χαμηλό
  60% Indica / 40% Sativa

 • special queen 1 1
  4.5030.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Power Bud x Skunk
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-550 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-140 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-270 cm
  THC: 18%
  CBD: Χαμηλό
  50% Indica / 50% Sativa

 • Purple Punch Auto
  11.0080.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Purple Punch x BF Auto Critical
  Χρόνος άνθησης 50-60 ημέρες από την βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: μέχρι και 350 γρ/m²
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 400 gr/φυτό
  Ύψος: 70-80 εκ
  THC: 18%
  CBD: 1%
  80% Indica / 20% Sativa

 • LSD Auto
  9.0075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  LSD x Super Magnum Auto
  Χρόνος άνθησης 64-70 ημέρες από την βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 650 γρ/m²
  Ύψος: 90-120 εκ
  THC: Υψηλό
  CBD: Χαμηλό
  70% Indica / 30% Sativa

 • Six Shooter Auto fastbuds
  11.0080.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Six Shooter Auto
  Χρόνος άνθησης 10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500-650 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 70-350 gr/φυτό
  Ύψος: 100-140 cm
  THC: Μέχρι και 23%
  CBD: < 1%
  70% Sativa / 30% Indica

 • Pineapple Express Auto fastbuds
  11.0080.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Pineapple Express Auto
  Χρόνος άνθησης 10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-200 gr/φυτό
  Ύψος: 60-110 cm
  THC: Μέχρι και 20%
  CBD: < 1%
  40% Sativa / 60% Indica

 • West Coast OG Auto fastbuds
  9.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  OG Kush (West Coast line) auto
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-250 gr/φυτό
  Ύψος: 60-100 cm
  THC: Μέχρι και 21%
  CBD: < 1%
  30% Sativa / 70% Indica

 • White Widow Auto
  9.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  White Widow Autoflowering
  Χρόνος άνθησης 9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-170 gr/φυτό
  Ύψος: 70-110 cm
  THC: Μέχρι και 20%
  CBD: < 1%
  30% Sativa / 70% Indica