10 Σπόροι

775 Products

 • 2 FAST 2 VAST AUTO
  26.0071.90

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Fast and Vast auto x auto Northern Lights
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 75-200 gr/φυτό
  Ύψος: 100 cm
  THC: 18-20%
  CBD: 0.6%
  20% Sativa / 80% Indica

 • 2046
  30.00100.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Neville’s Haze x Kali Mist
  Χρόνος άνθησης 13-15 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-700 gr/φυτό
  Ύψος: 250-300 cm
  THC: 22-25%
  CBD: Χαμηλό
  100% Sativa

 • A Trainseeds
  20.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Mazar-i-Sharif x E32 Trainwreck
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 300-350 gr/m2
  Ύψος: 120-140 cm
  THC:Πολύ Υψηλό (πάνω από 20%)
  CBD: Χαμηλό
  40% Sativa / 60% Indica

 • afghani 1 feminized sensi seeds
  25.5070.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: Μεγάλη απόδοση
  Ύψος: Μεσαίο ύψος
  95% Indica / 5% Sativa

 • afghani 1 automatic sensi seeds
  27.9075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Χρόνος άνθησης 40-45 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: Μεσαία απόδοση
  Ύψος: Μικρό Ύψος
  85% Indica / 15% Sativa

 • Afgooey
  19.0050.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan x Maui Haze
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: μέχρι και 450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: μέχρι και 900 γρ/φυτό
  THC: 16-20%
  CBD: 1-5%
  30% Sativa / 70% Indica

 • afrodite kannabia
  7.2047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Black Domina x Jack Herer
  Χρόνος άνθησης 58-62 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600 γρ/φυτό
  Ύψος: μέχρι και 200 cm
  THC: 22%
  CBD: 0.3%
  Sativa Dominant

 • Kalashnikov Seeds
  22.0064.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Crimean Indica x Afghan Kush x AK-47
  Χρόνος άνθησης 50-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800-1400 γρ/φυτό
  Ύψος: 80-100cm
  THC: 20%
  15% Sativa / 85% Indica

 • AK Kush Express
  22.0064.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK Kush x Secret Sativa Hybrid
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900-1200 γρ/φυτό
  Ύψος: 80-100cm
  THC: 20%
  15% Sativa / 85% Indica

 • AK Skunk
  22.0064.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-47 x Skunk #1
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800-1400 γρ/φυτό
  Ύψος: 80-100cm
  THC: 21%
  50% Sativa / 50% Indica

 • AK Skunk Auto
  21.0060.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-Skunk x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 250-350 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-70 γρ/φυτό
  Ύψος: 50-70cm
  THC: 18%
  50% Sativa / 40% Indica / 10% Ruderalis

 • AK 01
  9.0050.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  COLUMBIAN, MEXICAN, THAI & AFGHANI
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 700-800 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 400-700 γρ/φυτό
  Ύψος: 80-200 cm
  THC: 27%
  CBD: 0.65%
  Κυριαρχεί Sativa

 • AK 020 Amsterdam Genetic Seeds
  30.0080.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-020 x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: XL
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: 20%
  CBD: 0.3%
  35% Sativa / 40% Indica / 25% Ruderalis

 • ak 48 autoflower
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-48 x Top 44 x Early Special
  Χρόνος άνθησης 7-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 300-400 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Indica / Sativa

 • AK 77V
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Columbian x Mexican x Thai x Afghani
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-250 gr/φυτό
  Ύψος: 70-180 cm
  THC: 25%
  CBD: 0.58%
  Sativa Dominant

 • Akornseeds
  20.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Snow bud x Afghan Kush
  Χρόνος άνθησης 9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Ύψος: 125-150 cm
  THC: Υψηλό (15-20%)
  CBD: Μέτριο
  Indica Dominant