6 Σπόροι

117 Products

 • serious 6 serious seeds
  50.00

  Βραβεία: 3 βραβεία
  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  African Sativa Landrace x Canadian Genetics
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 gr/φυτό
  Ύψος: Ψηλό
  THC: 17%
  Sativa Dominant

 • auto 60 day lemon dna genetics Out of Stock
  32.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Lemon Skunk X Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60 ημέρες από τον σπόρο
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 28-40 g/ανα φυτό
  Ύψος: Μικρό
  THC: Υψηλό
  20% Sativa / 80% Indica

 • jamaican dream eva
  29.0087.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Jamaica
  Χρόνος άνθησης 42-45 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 40-70 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-1000 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 200 cm
  THC: 17-21%
  CBD: Low
  90% Sativa / 10% Indica

 • El Fuego Auto
  32.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  El fuego x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60 ημέρες από τον σπόρο
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 28-40 gr/ανα φυτό
  Ύψος: Κοντό
  THC: Υψηλό
  Indica Dominant

 • ak47 serious seeds
  80.00

  Βραβεία: 27 βραβεία
  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Columbian, Mexican, Thai & Afghani
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-900 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Υψηλό
  Sativa Dominant

 • gorilla candy eva
  20.0060.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gorilla Glue #4 x Papa’s Candy
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800-2000 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 200-300 cm
  THC: 18.5-23%
  CBD: Χαμηλό
  75% Indica / 25% Sativa

 • dna genetics holy grail kush 1
  40.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kosher Kush X The OG#18
  Χρόνος άνθησης 9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 500-650 γρ/m²
  Ύψος: Ψηλό
  THC: Υψηλό
  Sativa / Indica

 • BLUE DREAM 1
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry x Haze
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 gr/φυτό
  Ύψος: Ψηλό
  THC: 17-24%
  CBD: 2%
  50% Sativa / 50% Indica

 • black dream eva
  23.0069.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Jamaican Dream x Black Domina
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700-1000 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 18-21%
  CBD: Χαμηλό
  50% Indica / 50% Sativa

 • SILVER SURFER HAZE
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Haze x Skunk x Northern Light
  Χρόνος άνθησης 70-80 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-700 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800-1200 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-200 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 300-400 cm
  THC: 20-25%
  CBD: 0,1%
  Sativa Dominant

 • GORILLA GLUE 4
  29.5074.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chem Sis x Sour Dubb x Diesel Chocolate
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700-800 gr/φυτό
  Ύψος: 175 – 200 cm
  THC: +27%
  CBD: 0,8%
  Sativa Dominant

 • CINDYS 99
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Princess x Cinderella 88
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20-22%
  CBD: 0,6-0,8%
  Sativa Dominant