7 Σπόροι

54 Products

 • Afghan Kush 2
  18.5072.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani Kush
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 gr/φυτό
  THC: 20%
  100% Indica

 • Afghan Kush Early Harvest
  17.0063.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani Kush
  Χρόνος άνθησης 45 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  THC: 21.6%
  100% Indica

 • Afghan Kush Ryder Auto
  24.0078.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Kush x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 70 ημέρες από τη σπορά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60 gr/φυτό
  THC: 18%
  Indica Dominant

 • Afghan Kush x Black Domina
  19.5074.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Kush x Black Domina
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900 gr/φυτό
  THC: 21%
  100% Indica

 • Afghan Kush x Skunk
  18.5071.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Kush x Skunk #1
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900 gr/φυτό
  THC: 19%
  100% Indica

 • Afghan Kush x White Widow
  19.5076.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Kush x White Widow
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 gr/φυτό
  THC: 19%
  Indica Dominant

 • Afghan Kush x Yumbolt
  18.0069.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Kush x Yumbolt
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900 gr/φυτό
  THC: 19%
  100% Indica

 • Amnesia
  20.0077.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk x Cinderella 99 x Jack Herer x Thai
  Χρόνος άνθησης 60-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 gr/φυτό
  THC: 21%
  70% Sativa / 30% Indica

 • Amnesia Ryder Auto
  24.0080.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesia Haze X Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 75-80 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 200 gr/φυτό
  THC: 21%
  Sativa Dominant

 • Auto Banana Blaze
  7.9529.95

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani Kush x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 12 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: XL
  Ύψος: 80-100 cm
  THC: 20%+
  Indica Dominant

 • auto brooklyn sunrise dutch passion
  24.9549.95

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Diesel x AK47
  Χρόνος άνθησης 11 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: XL
  Ύψος: 100 cm
  THC: 15-20%
  Indica / Sativa

 • Auto Critical Orange Punch dutch passion
  6.9529.95

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Auto Critical Bilbo x Orange Punch
  Χρόνος άνθησης 10 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: XXL
  Ύψος: 70-100 cm
  Indica / Sativa

 • auto daiquiri lime dutch passion
  10.9559.95

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Californian Orange x Sour Diesel
  Χρόνος άνθησης 11-12 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: XXL
  Ύψος: 100-150 cm
  THC: 20%
  Κυριαρχεί Sativa

 • Auto Desfran Dutch Passion
  29.9559.95

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Desfrán x Auto Daiquiri Lime
  Χρόνος άνθησης 15 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: XXL
  Ύψος: 100-150 cm
  THC: 19%
  Κυριαρχεί Sativa

 • Auto Duck Dutch Passion
  12.9569.95

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Frisian Duck x Auto White Widow
  Χρόνος άνθησης 11-12 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: L
  Indica / Sativa

 • auto euforia dutch passion
  19.9539.95

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Euforia x Automatic Skunk
  Χρόνος άνθησης 10-11 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: XL
  Ύψος: μέχρι 100 cm
  Κυριαρχεί Sativa