9 Σπόροι

58 Products

 • gipsy haze eva
  25.0075.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Jack Herer x Black Domina x Space Bomb
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-1000 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 75-110 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 180-300 cm
  THC: 18-22%
  CBD: Χαμηλό
  20% Indica / 80% Sativa

 • tnt kush eva
  25.0075.90

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Pakistan
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 35-60 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-1000 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 18-22%
  CBD: Low
  100% Indica

 • ZOMBIE DEATH FUCK
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Girl Scout Cookies x OG Kush L.A.
  Χρόνος άνθησης 55-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-200 cm
  THC: 23%
  CBD: 0,2%
  Sativa Dominant

 • ORKA
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Haze x White Widow
  Χρόνος άνθησης 60-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20-22%
  CBD: 0,6-0,8%
  Sativa Dominant

 • SWEETY AUTO
  16.9043.40

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Sweet Tooth x Lowryder
  Χρόνος άνθησης 70-80 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400–500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 100-200 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 60-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-130 cm
  THC: 12-15%
  CBD: 0,5%
  Indica Dominant

 • OG KUSH
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kush Chemdog x Hindukush
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20-24%
  CBD: 0,2-0,4%
  Indica Dominant

 • NARKOSIS
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical x Somango
  Χρόνος άνθησης 50-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600 gr/φυτό
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 18%
  CBD: 0,7%
  Indica Dominant

 • MANGO
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Somango x Critical #47
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20-22%
  CBD: 0,6-0,8%
  Indica Dominant

 • MAMBA NEGRA CBD
  29.5074.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical Mass x Skunk x CBD
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 400-500 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 140-200 cm
  THC: 1-2%
  CBD: 10-20%
  Indica Dominant

 • MAMBA NEGRA AUTO
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Mamba negra x Tangie Auto
  Χρόνος άνθησης 70-80 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350–400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 80-120 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 120-140 cm
  THC: 8-15%
  CBD: 0,6%
  Indica Dominant

 • GELATO FBV
  35.9079.90

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Gelato x Secret Hybrid
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 550-600 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο / Ψηλό
  THC: 19-22%
  CBD: 1%
  Sativa / Indica

 • GELATO 1
  29.5074.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Sunset Shebert x Thin Mint Girl Scout Cookies
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Ύψος: 160-200 cm
  THC: +27%
  Sativa Dominant