Θηλυκοποιημένοι

1238 Products

 • 00 Cheese
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  00 Cheese
  Χρόνος άνθησης 60-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 80-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 21%
  Indica dominant

 • 00 Kush
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Northern California x Indica
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 75-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-250 cm
  THC: 22%
  Indica dominant

 • 00 Skunk
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-550 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 75-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-250 cm
  THC: 20%
  Indica Dominant

 • 2 FAST 2 VAST AUTO
  26.0071.90

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Fast and Vast auto x auto Northern Lights
  Χρόνος άνθησης 8 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 600-800 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 75-200 gr/φυτό
  Ύψος: 100 cm
  THC: 18-20%
  CBD: 0.6%
  20% Sativa / 80% Indica

 • 2046
  30.00100.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Neville’s Haze x Kali Mist
  Χρόνος άνθησης 13-15 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-700 gr/φυτό
  Ύψος: 250-300 cm
  THC: 22-25%
  CBD: Χαμηλό
  100% Sativa

 • A Trainseeds
  20.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Mazar-i-Sharif x E32 Trainwreck
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 300-350 gr/m2
  Ύψος: 120-140 cm
  THC:Πολύ Υψηλό (πάνω από 20%)
  CBD: Χαμηλό
  40% Sativa / 60% Indica

 • Afghan Kush 2
  18.5072.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani Kush
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 gr/φυτό
  THC: 20%
  100% Indica

 • Afghan Kush Early Harvest
  17.0063.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani Kush
  Χρόνος άνθησης 45 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  THC: 21.6%
  100% Indica

 • Afghan Kush Ryder Auto
  24.0078.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Kush x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 70 ημέρες από τη σπορά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60 gr/φυτό
  THC: 18%
  Indica Dominant

 • Afghan Kush x Black Domina
  19.5074.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Kush x Black Domina
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900 gr/φυτό
  THC: 21%
  100% Indica

 • Afghan Kush x Skunk
  18.5071.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Kush x Skunk #1
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900 gr/φυτό
  THC: 19%
  100% Indica

 • Afghan Kush x White Widow
  19.5076.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Kush x White Widow
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 gr/φυτό
  THC: 19%
  Indica Dominant

 • Afghan Kush x Yumbolt
  18.0069.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghan Kush x Yumbolt
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 900 gr/φυτό
  THC: 19%
  100% Indica

 • afghani 1 feminized sensi seeds
  25.5070.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghani
  Χρόνος άνθησης 45-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: Μεγάλη απόδοση
  Ύψος: Μεσαίο ύψος
  95% Indica / 5% Sativa

 • afghani 1 automatic sensi seeds
  27.9075.00

  Εσωτερικής/Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Χρόνος άνθησης 40-45 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: Μεσαία απόδοση
  Ύψος: Μικρό Ύψος
  85% Indica / 15% Sativa

 • Afghani Special
  24.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Afghanistan x Double Afghani
  Εσωτερικός Χρόνος άνθησης 6-9 εβδομάδες
  Εξωτερικός Χρόνος άνθησης 7-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 135 gr
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr
  Εσωτερικό Ύψος: 105-135 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 250-300 cm
  THC: 15-20%
  Indica Dominant