Φωτοπεριόδου

Filters
Done

28 Products

 • Killer A5 Haze
  18.0080.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  A5 Haze by Nevil (Northern Lights #5/HazeA) x Malawi Killer
  Χρόνος άνθησης 9-12 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: Πολύ Υψηλή
  THC: 23-30%
  CBD: Μηδενικό
  80 % Sativa / 20 % Indica

 • Malawi ace seeds
  11.0050.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Old killer Malawi x 3rd generation New Malawi Killer
  Χρόνος άνθησης 10-13 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 500-800 γρ/m²
  THC: 24-27 %
  CBD: 0.05 %
  100 % Sativa

 • bangi haze ace seeds
  11.0054.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  F8 stabilized congolese/nepalese hybrid
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-700 γρ/φυτό
  THC: 15-20 %
  70% Sativa / 30% Indica

 • Malawi x Panama 1
  11.0050.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Old Malawi Killer x Panama
  Χρόνος άνθησης 11-12 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: Υψηλή
  THC: 21-26%
  CBD: 0.2%
  100% Sativa

 • Purple Haze x Malawi
  15.0065.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Purple Haze x New Malawi Killer
  Χρόνος άνθησης 13-15 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: Υψηλή
  THC: 18-23%
  CBD: 0.2%
  100% Sativa

 • golden tiger ace seeds
  11.0050.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Old Malawi killer, Koh Chang Thai, Hmong Thai and New Malawi killer
  Χρόνος άνθησης 11-14 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: Υψηλή
  THC: 20-28%
  CBD: 0.5%
  100% Sativa

 • Zamaldelica ace seeds
  11.0050.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Zamal x Malawi/Thai
  Χρόνος άνθησης 11-14 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-700 gr/m²
  THC: 17-27 %
  CBD: 0.4 %
  100% Sativa

 • Panama x Bangi Haze
  11.0050.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  10th generation Panama Goddess x 8th generation Bangi Haze F29
  Χρόνος άνθησης 10-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: Υψηλή
  THC: 18-21%
  20% Indica / 80% Sativa

 • Panama ace seeds
  11.0050.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Panama ’74 x Green Panama x Colombian “Punto Rojo”
  Χρόνος άνθησης 9-12 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: Υψηλή
  Ύψος: Ψηλό
  THC: 15-21%
  100% Sativa

 • orient express ace seeds
  9.0040.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Vietnam Black X China Yunnan
  Χρόνος άνθησης 8-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 500-800 γρ/m²
  THC: 16%
  CBD: 0.15%
  60% Sativa / 40% Indica

 • Nepal Jam ace seeds
  9.0040.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  (Nepalese/Jamaica ’85) x Nepalese
  Χρόνος άνθησης 8-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 γρ/φυτό
  THC: 14 %
  CBD: 0.45 %
  60% Sativa / 40% Indica

 • Malawi x PCK ace seeds
  11.0050.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Old Malawi killer Sativa x Pakistan Chitral Kush Indica
  Χρόνος άνθησης 9-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 γρ/φυτό
  THC: 17 %
  CBD: 0.05 %
  60% Sativa / 40% Indica