Φωτοπεριόδου

Filters
Done

34 Products

 • BLUE DREAM 1
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry x Haze
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 gr/φυτό
  Ύψος: Ψηλό
  THC: 17-24%
  CBD: 2%
  50% Sativa / 50% Indica

 • SILVER SURFER HAZE
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Haze x Skunk x Northern Light
  Χρόνος άνθησης 70-80 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 600-700 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800-1200 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-200 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 300-400 cm
  THC: 20-25%
  CBD: 0,1%
  Sativa Dominant

 • GORILLA GLUE 4
  29.5074.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chem Sis x Sour Dubb x Diesel Chocolate
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700-800 gr/φυτό
  Ύψος: 175 – 200 cm
  THC: +27%
  CBD: 0,8%
  Sativa Dominant

 • CINDYS 99
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Princess x Cinderella 88
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20-22%
  CBD: 0,6-0,8%
  Sativa Dominant

 • TIJUANA
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kalimist x Original Haze
  Χρόνος άνθησης 75-80 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 80-130 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20-22%
  CBD: 0,1%
  Sativa Dominant

 • SOUR DIESEL
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chemdowg x Northern Lights x Skunk
  Χρόνος άνθησης 70-75 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 700 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 150-250 cm
  THC: 22-25%
  CBD: 0,5%
  Sativa Dominant

 • GRANDADDY PURPLE
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Purple Urkel x Bigbud
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: +25%
  CBD: 0,3%
  Indica Dominant

 • GIRL SCOUT COOKIES
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Durban Poison x OG Kush
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 400-500 gr/φυτό
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: 18-25%
  CBD: 0,2%
  Sativa Dominant

 • ZOMBIE DEATH FUCK
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Girl Scout Cookies x OG Kush L.A.
  Χρόνος άνθησης 55-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 500-600 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 90-100 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-200 cm
  THC: 23%
  CBD: 0,2%
  Sativa Dominant

 • ORKA
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Haze x White Widow
  Χρόνος άνθησης 60-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500-600 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20-22%
  CBD: 0,6-0,8%
  Sativa Dominant

 • OG KUSH
  18.5046.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Kush Chemdog x Hindukush
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450-500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600-800 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 100-150 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 20-24%
  CBD: 0,2-0,4%
  Indica Dominant

 • NARKOSIS
  24.5064.50

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical x Somango
  Χρόνος άνθησης 50-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600 gr/φυτό
  Εξωτερικό Ύψος: 200-300 cm
  THC: 18%
  CBD: 0,7%
  Indica Dominant