Αυτόματης Άνθισης

Filters
Done

26 Products

 • Auto Northern Light
  15.0035.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  NL x Indica/Sativa x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά:  500-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-200 gr/φυτό
  Ύψος: 70-170cm
  THC: 21%
  CBD: Μέτριο
  Κυρίως Indica / Ruderalis

 • Auto White Widow
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  White Widow x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά:  450-550 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-250 gr/φυτό
  Ύψος: 80-170 cm
  THC: 19%
  CBD: Μέτριο
  Κυρίως Indica

 • Auto Seemango
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Seemango x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά:  450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-140 gr/φυτό
  Ύψος: 70-140 cm
  THC: Πολύ Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Critical
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Critical x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 350-400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-150 gr/φυτό
  Ύψος: 70-140cm
  THC: Υψηλό
  CBD: Χαμηλό
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Heaven
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AK-77V x Mazar x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 500 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 70-250 gr/φυτό
  Ύψος: 70-170cm
  THC: 19.7%
  CBD: 0.1%
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto OG Kush
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  OG Kush x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά:  400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-170 gr/φυτό
  Ύψος: 80-180 cm
  THC: Πολύ Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Chronic Monster XXL
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Chronic Monster XXL x Lowryder#2
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-190 gr/φυτό
  Ύψος: 70-170cm
  THC: 16.8%
  CBD: 0.1%
  Sativa / Indica

 • Auto Amnesia Haze
  19.0055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesia Haze x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 60-200 gr/φυτό
  Ύψος: 70-160cm
  THC: 18%
  CBD: 0.1%
  Sativa / Ruderalis

 • Auto Ultra Power Plant
  15.0035.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Ultra Power Plant x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 7-8 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά:  450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 70-160 gr/φυτό
  Ύψος: 80-170 cm
  THC: Πολύ Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica

 • Auto Super Extra Skunk
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk #1 x Afghani x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά:  450 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-130 gr/φυτό
  Ύψος: 50-140 cm
  THC: 17%
  CBD: Χαμηλό
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Original Limonade Skunk
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Skunk #1 (Original Limonade Phenotype) x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά:  400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-160 gr/φυτό
  Ύψος: 60-160 cm
  THC: Πολύ Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis

 • Auto Original Berry
  17.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Canadian Ruderalis x Original Berry
  Χρόνος άνθησης 8-11 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά:  400 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 50-170 gr/φυτό
  Ύψος: 80-180 cm
  THC: Πολύ Υψηλό
  CBD: Μέτριο
  Sativa / Indica / Ruderalis