Μέτριο 10-15%

106 Products

 • Blue Pyramid Autoflowering 600x600
  6.0025.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blue Pyramid x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 50-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: +400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: +50 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: μέχρι και 120 cm
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 70 cm
  THC: 13%
  CBD: 1%
  Κυριαρχεί Indica

 • Auto Bubble
  18.0045.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubblegum x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 10 εβδομάδες συνολικά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 30-50 gr/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 40-100 gr/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: 40-60 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 60-80 cm
  Indica Dominant

 • Bubble Gum Auto
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubble Gum x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 300-350 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-80 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 100-130 cm
  THC: 12%
  CBD: Υψηλό
  Indica Dominant

 • Auto Bubblegumseeds
  20.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  AUTO Bubblegum
  Χρόνος άνθησης 10-11 εβδομάδες από τη σπορά
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: 350-450 gr/m2
  Ύψος: 100-125 cm
  THC: Μέτριο (10-15%)
  CBD: Χαμηλό
  Indica Dominant

 • Auto Cheese Berry
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Cheese Berry (Cheese x Blueberry) x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 65-70 ημέρες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος:70-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 90-130 cm
  THC: 14%
  Indica Dominant

 • Nefertiti Autoflowering 600x600
  7.0030.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Black Widow x White Widow x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 50-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: +400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: +40 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: μέχρι και 160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 70 cm
  THC: 13%
  CBD: 0.7%
  Κυριαρχεί Sativa

 • Purple Autoflowering 600x600
  7.0030.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Purple x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 60-65 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: +400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: +40 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: μέχρι και 140 cm
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 70 cm
  THC: 13%
  CBD: 1%
  Ruderalis 25% / Sativa 65% / Indica 10%

 • Super OG Kush Autoflowering 600x600
  6.0025.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Hindu Kush x OG Kush
  Χρόνος άνθησης 50-70 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: +400 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: +50 γρ/φυτό
  Εσωτερικό Ύψος: μέχρι και 160 cm
  Εξωτερικό Ύψος: μέχρι και 70 cm
  THC: 14%
  CBD: 1%
  Κυριαρχεί Indica

 • auto xtreme dutch passion
  10.9559.95

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Amnesia x Super Haze
  Χρόνος άνθησης 11-12 εβδομάδες από τη βλάστηση
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Σοδειά: XL
  Ύψος: 150 cm
  THC: 8-15%
  Κυριαρχεί Sativa

 • Autoflowering White Russian serious seeds
  50.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  White Russian x Ruderalis
  Χρόνος άνθησης 70-80 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Αυτόματης άνθισης
  Εσωτερική Σοδειά: 10-20 γραμμάρια ανά φυτό
  Εξωτερική Σοδειά: 25-80 gr/φυτό
  Ύψος: 70-90cm
  THC: Μέτριο
  Indica Dominant

 • bcn diesel cbd kannabia
  8.5055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Diesel x High CBD Strain
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 500 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 800 γρ/φυτό
  Ύψος: μέχρι και 200 cm
  THC: 13%
  CBD: 7%
  THC/CBD Ratio 1:2
  Sativa Dominant

 • big bull kannabia
  8.5055.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Black Domina x Early Pearl x Skunk
  Χρόνος άνθησης 55-60 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 450 γρ/m2
  Εξωτερική Σοδειά: 600 γρ/φυτό
  Ύψος: μέχρι και 180-200 cm
  THC: 11.5%
  CBD: 0.5%
  Indica Dominant

 • blackberry feminized
  22.0052.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Black Domina x Raspberry Cough
  Χρόνος άνθησης 7-9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 400-500 γρ/m2
  Ύψος: Χαμηλό
  THC: Μέτριο
  CBD: Υψηλό
  Indica / Sativa

 • Blueberry
  20.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Blueberry Selection
  Χρόνος άνθησης 50-55 ημέρες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Εσωτερική Σοδειά: 400-450 gr/m2
  Εσωτερικό Ύψος: 70-90 cm
  Εξωτερικό Ύψος: 180-250 cm
  THC: 19%
  Indica Dominant

 • Bubblegumseeds
  20.0070.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubblegum
  Χρόνος άνθησης 9 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 350-500 gr/m2
  Ύψος: 120-160 cm
  THC: Μέτριο (10-15%)
  CBD: Χαμηλό
  Indica Dominant

 • bubblelicious feminized
  18.0047.00

  Εσωτερικής / Εξωτερικής Καλλιέργειας
  Bubblegum (Big Bud x Skunk#1)
  Χρόνος άνθησης 9-10 εβδομάδες
  Θηλυκοποιημένοι σπόροι
  Φωτοπεριόδου
  Σοδειά: 350-450 γρ/m2
  Ύψος: Μεσαίο
  THC: Μέτριο
  CBD: Υψηλό
  Indica / Sativa